mandag den 20. februar 2017

FANTASY: a genre I don't understand


Jeg bliver jævnligt opdateret af diverse nyhedsmails fra både forlag og bogbutikker om boglanceringer, nye udgivelser og spændende forfatterbegivenheder. Normalt er det altid med glæde og spænding, jeg åbner disse mails, men i øjeblikket orker jeg det næsten ikke. Måske er det fordi, jeg har set mig sur på en ting og derfor ikke ser andet end det, men det forekommer mig, at fantasy fylder alles sind. Jeg har mange, virkelig dygtige bogblogger-kollegaer, som jeg følger med hos og respekterer inderligt, men også her bliver jeg ramt af en "jeg-kan-ikke-klare-mere-fantasy"-mur, som slår mig helt ud. 

Jeg håber, I forstår, at dette indlæg ikke er en klage over fantasy-anmeldere/anmeldelser. Jeg ønsker på ingen måde at fornærme nogen. Det er mere en undren. En undren over, hvad det er fantasy kan og gør, som jeg ikke har forstået eller opdaget (endnu?).

Fantasy er vist en ret bred genre, så måske har jeg læst mere fantasy, end jeg selv går og tror. Og måske tror jeg, at nogle værker jeg har læst er fantasy, hvor de i virkeligheden er noget helt andet (i så fald, må I meget gerne rette mig). Som barn elskede jeg Philip Pullmans serie Det Gyldne Kompas, og jeg var fuldstændig tryllebundet af The Edge Chronicles af Paul Stewart og Chris Riddell. Da jeg blev lidt ældre, tog jeg med Arthur Dent på eventyr i A Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men det er vel i virkeligheden mere et sci-fi-eventyr, end et fantasy-eventyr? Det jeg vil nå frem til er, at min undren ikke er opstået, fordi jeg aldrig har læst fantasy, men mere fordi, jeg føler, jeg voksede ud af genren

På et tidspunkt virkede det irrelevant at læse fantasy. Jeg kunne ikke længere forbinde eventyrerne med noget, jeg kendte i forvejen, jeg kunne ikke se mig selv i karakterne (som oftest forblev unge, mens jeg selv blev ældre) og de magiske elementer tryllebandt mig ikke længere. Dermed ikke sagt, at man altid skal kunne se sig selv i karaktererne eller genkende elementer fra sin egen verden, for at synes om en bog. Men for mig var fantasyromanerne eventyr, som jeg tog del i, og på et tidspunkt, blev det mig umuligt at rejse med. Siden dengang har jeg ikke læst fantasy, og lysten dertil eksisterer ikke. 

I dag befinder jeg mig, som bogblogger, i et miljø, hvor fantasy stortrives. Selv hvis lysten til at læse fantasy var der, ville det være mig umuligt at finde ud af, hvor jeg skulle starte i det ocean af fantasyværker, som florerer i øjeblikket. 

Jeg indrømmer gerne, at jeg har en række fordomme om fantasy-genren, men jeg har altid været nervøs for at italesætte dem. I dag har jeg dog valgt at gøre det, fordi jeg håber (!), I kan sparke dem alle sammen til jorden og gøre dem til skamme! 

Her er mine fem fordomme. Jeg ved, de er generaliserende og naive, og at det er uretfærdigt at skære en hel genre over én kam, men ikke desto mindre, er det sådan, jeg i min uvidenhed, har det. 

1. Fantasyfortællinger er mere eller mindre den samme historie fortalt igen og igen

2. Fantasy handler mere om kreative opfindelser end kreativt sprog

3. Fantasy indeholder ofte en meget tydelig og kliche-fyldt morale

4. Fantasy er henvendt til børn og unge

5. Fantasyfortællinger kan fortsætte i uendeligheder (serierelle udgivelser i stedet for enkeltudgivelser)


Jeg håber, I kan gøre mig klogere på genren ved at fortælle mig, hvad I elsker ved fantasy, hvad I får ud af det, og hvorfor I læser det. Og jeg håber, I ikke tænker ilde om mig, men i stedet har lyst til at indgå i en samtale om denne genre, som jeg ikke forstår. ENGLISH BELOW
___________________

I receive a lot of mails from publishers and book stores about new books, author events etc, and I've always opened them with a certain degree of excitement and eagerness, but recently I haven't even been bothered opening them. Maybe it's just me who's got my mind stuck on this one thing, but it seems that everywhere I look I see fantasy. I have a lot of incredibly talented book-blogger colleagues whom I respect very much, but even among those I get exhausted of the massive amounts of fantasy-related talk.

I hope this won't be understood as a complaint or as if I don't respect fantasy reviewers/reviews. My aim is not to offend anyone. I simply cannot understand the fascination. What is it that fantasy can and does, that I haven't been able to grasp?

It seems to me that fantasy is a very broad genre, so I might actually have read books within the genre which I didn't know could be categorised as fantasy, or I might think that I've read works within the genre that absolutely doesn't belong there (in this case, please feel free to correct me!). As a child I loved Philip Pullman's series The Golden Compas, and I adored The Edge Chronicles by Paul Steward and Chris Riddell. When I got older I went on an adventure with Arthur Dent in A Hitchhiker's Guide to the Galaxy, but I assume that's a sci-fi adventure and not a fantasy adventure? Anyway, what I want to say with all this is that my wonder is not based in the fact that I've never read anything in the genre, but instead in the fact that I feel as if I outgrew the genre

As I grew older it seemed more and more irrelevant to read fantasy. I couldn't connect the adventures with anything relevant to me, I couldn't see myself in the characters (who often stayed young while I grew older) and the magical elements that I used to love stopped dazzling me. Not that you absolutely have to connect stories in the book with your own life or see yourself reflected in characters to like a book, but to me, the fantasy novels were adventures that I took part of, and at some point in my life I just couldn't take part any longer. Since then I haven't read anything in the genre and I haven't wanted to. 

I don't mind admitting that I have several prejudices against the fantasy genre, but I've always tried to avoid talking about it. Today, however, I'm listing them, because I hope (!) you guys can prove me wrong. 
So, here you have them. I know I'm being extremely unfair and naive when talking of all kinds of fantasy as if it's just one thing, but again please remember, that I don't know a lot about fantasy and that I'm very very eager to be proven wrong by you.

1. Fantasy stories are all pretty much the same story told over and over again.

2. Fantasy is more about creative inventions rather than creative language

3. Fantasy stories usually have one very clear and too-obvious morale. 

4. Fantasy is written for kids and young adults

5. Fantasy stories can go on for an eternity (they're all part of a series instead of being just one book)
I hope, you can help me out and make me understand the fascination of this genre by telling me you love it, what you get out of reading it. And I hope, you won't think too badly of me, but instead want to participate in a debate about this genre, that I simply don't understand. 
lørdag den 11. februar 2017

READER'S ROUND // "Sylvia Plath skriver om mig" Part 1

En af litteraturens forunderlige kvaliteter er hvordan den formår at gribe ind i ens eget liv. Litteraturen kan sætte tanker i gang, den kan ændre måden, hvorpå vi betragter og forstår andre mennesker, men også måden hvorpå vi forstår os selv. Vi kan spejle os i litterære karakterer og pludselig forstå os selv på et dybere plan, eller vi kan tage afstand til det vi læser og pludselig erfare, at vi føler anderledes, end vi troede. 

Det er helt unikt, når et menneske møder en bog, som forandrer noget i menneskets tilværelse. Denne lille føljeton skrevet af forskellige læsere handler om netop dette: et menneskes møde med en bog og alt det der opstår i mødet.


Ps. Forfatteren har valgt at være anonym, men alle kommentarer vil blive videresendt og læst. 


ENGLISH BELOW
_____________________

One of the wonderful qualities of literature is the way it can reach into our own lives. Literature can make us reflect on the way we live, it can change the way we perceive the world and how we understand ourselves and other people. We can see ourselves reflected and mirrored in literary characters and suddenly understand ourselves better. 

It's such a unique experience when you read a book that changes something in your life. This series is about exactly that: a person's meeting with a book and everything that happens in this meeting. 

Ps. The author of this post has chosen to be anonymous, but all comments will of course be forwarded. Del 1
_____________________
Jeg er begyndt at læse Sylvia Plaths klassiker The Bell Jar. Jeg tror jeg har en depression – jeg har det værre end jeg først troede. Lige nu er jeg i gang med at finde fodfæste. Det skræmmer og frustrerer mig at jeg måske skal finde det fodfæste et meget øde sted. Det vil sige: et sted hvor jeg kan tage mig af én eller to ting om dagen, og det er dét. Det er langt fra ethvert fornuftigt menneskes drømme.
The Bell Jar handler om Esther Greenwood. Hun er en ung, dygtig og succesfuld universitetsstuderende. Hun bor i New York City hvor hun takket være et stipendium er kommet i praktik på et prestigefuldt magasin. Hun er fascineret af sine rige og glamourøse storbyvenner, men hun står også uden for alting og kan ikke nyde alt det hun har opnået og er i gang med at opnå. I løbet af romanen, er jeg blevet lovet af diverse anmeldelser og resumeer på nettet, synker hun dybere og dybere ned i en depression. I starten af romanen er det endnu ikke så slemt, men hun føler sig alligevel underligt frakoblet sin omverden: “I wasn’t steering anything, not even myself. I just bumped from my hotel to work and to parties and from parties to my hotel and back to work like a numb trolley-bus”.
Dette beskriver så 1:1 hvordan jeg har det og har haft det i et stykke tid; så meget at jeg knapt nok registrerer det som noget der er værd at nævne. Misforstå mig ikke – det er en fremragende beskrivelse, men jeg kender det så godt at det næsten er banalt. Plaths beskrivelse af hvordan Esther har det, har ikke ramt mig som et slag i ansigtet eller givet mig tårer i øjnene som når man læser en beskrivelse af noget man først i læsningen opdager som værende fuldkommen sandt og gældende for én selv, men som man ikke selv på samme måde har kunnet sætte ord på. Det har ikke taget pusten fra mig. Men der er alligevel noget underligt rart over at en betragtning der for mig – lige nu – er så selvfølgelig og hverdagsagtig, alligevel har sin plads i et af den moderne verdenslitteraturs højst skattede værker. Og jeg er også glad for at have hvad der føles som en akut og personlig forbindelse til The Bell Jar. Den står ikke på min bogreol, men det kunne den, og hvis den gjorde, stod den og skreg “Det er pinligt! Jeg er en moderne klassiker; enhver, især litteraturstuderende, burde læse mig. Du burde have læst mig for år tilbage!” Den har ret. Jeg burde have læst den for år tilbage. Jeg burde have læst den fordi den er en klassiker; fordi jeg allerede kender Sylvia Plath som en fremragende digter. Jeg burde have læst den for kompleksiteten og for sin plads i den moderne, vestlige litteraturhistorie. Jeg burde have læst den for at bygge videre på min dannelse som menneske. Det sidste er den vigtigste årsag, men jeg er ikke sikker på at en bog kan gøre det for én, altså viderebygge én som menneske, hvis ikke man føler en dybt personlig relation til bogen. Her til aften har jeg desperat søgt på både bibliotekerne ved Aarhus Universitets hjemmeside og på Aarhus Kommunes ditto for at se om de har The Bell Jar hjemme. Det har de ikke. Bibliotekerne ved Aarhus Universitet har en del eksemplarer på både dansk og engelsk, men de er alle udlånt. Aarhus Kommunes biblioteker har tre forskellige danske oversættelser, hvor kun én (som nu er min nødløsning hvis ingen boghandel har originalen hjemme) er tilgængelig i Hovedbibliotekets magasin. Den engelske originaludgave har Aarhus Kommunes biblioteker kun som e-bog, og der er kø til den. Man kan tilgå et uddrag, og det er dette uddrag jeg har læst. De første par kapitler. En eller anden bibliotekar må forklare mig a) hvorfor Danmarks andenstørste by og kommune ikke har The Bell Jar på engelsk i et eneste fysisk eksemplar, og b) hvorfor der er kø til en e-bog.

Ved du for resten hvordan den starter? Ved du hvad den første sætning er? “It was a queer, sultry summer, the summer they electrocuted the Rosenbergs, and I didn’t know what I was doing in New York”. The Member of the Wedding, en roman af sydstatsforfatteren Carson McCullers (der i øvrigt udkom sytten år før The Bell Jar), starter således: “It happened that green and crazy summer when Frankie was twelve years old.” The Member of the Wedding er én de bedste romaner jeg nogensinde har læst. Den handler også om ensomhed, og om at føle sig sat uden for. Måske er det den slags skøre somre der skal til for at beskrive det. Der er intet skørt ved den sædvanliggrå vinter vi har lige nu, men jeg forstår alligevel præcis hvad romanernes febervilde, mærkelige, glasklokkeophedede somre går ud på. Dét er en genkendelse der tager pusten fra mig. Jeg har lidelsesfæller: Frankie og Esther. Og jeg har veninder jeg skal lytte til: Carson og Sylvia.


Det lover godt.ENGLISH BELOW
____________________


I’ve started reading Sylvia Plath’s classic The Bell Jar. I think I have a depression. I’m worse than I first thought. Right now I’m trying to find my footing. Knowing that I might have to find this footing in a very deserted place is frustrating and terrifying. By deserted I mean: a place where I can deal with one or two things a day, and that’s it. It’s very far from any sensible person’s dreams.
The Bell Jar is about Esther Greenwood, a young, talented, successful college student. She lives in New York City where is working as an intern for a prestigious magazine thanks to a scholarship she has won. Her rich and glamourous friends from the big city fascinate her, but she also feels removed from everything and is unable to enjoy all the things she is accomplishing and has been accomplishing. During the novel, several online reviews and summaries have assured me, she sinks deeper and deeper into a depression. In the beginning of the novel things aren’t so bad yet, but she still feels oddly cut off from the world around her: ‘I wasn’t steering anything, not even myself. I just bumped from my hotel to work and to parties and from parties to my hotel and back to work like a numb trolley-bus’.
This describes, word for word, how I have been feeling for a while now; so much so that I hardly register it as something worth noting. Don’t get me wrong – it’s an excellent description, but I know it so well that it almost seems banal. Plath’s description of how Esther feels has not punched me in the stomach or brought tears to my eyes like when you read a description of something which you, while reading it, discover to be completely true, but which you couldn’t put into words in quite the same way. It has not taken my breath away. Still, there is something strangely appealing about the fact that a reflection which to me – right now – is so very matter-of-factly still, after all, has a place in one of the most cherished works of literature in the modern world. And I am also happy to have a connection to The Bell Jar that feels acute and personal. The book isn’t in my bookshelf, but it could have been, and if it were, it would be shouting: ‘This is embarrassing! I’m a modern classic! Everyone, especially literature students, ought to read me. You ought to have read me years ago!” It’s right. I ought to have read it years ago. I ought to have read it because it’s a classic; because I already know Sylvia Plath as an excellent poet. I ought to have read it for the sake of its complexity and its place in western literary history. I ought to have read it for the sake of my personal, intellectual education as a human being. The latter is the most important motivation, but I’m not sure a book can do that – educate you as a human being – if you do not feel you have a deeply personal relation to the book. Tonight, I have desperately searched online to see if The Bell Jar is available in any of the libraries at my university or in the public libraries of my municipality. It isn’t. The university library has several copies in both English and Danish, but all of them are out on loan. At the public library of my municipality, there are three Danish translations, only one of which is available in the library store room (this is now my emergency solution if none of my local bookstores carries the original). The original, English version is only available through the public library as an e-book, and there is a queue for it. You can access an excerpt featuring the first couple of chapters, and it is this excerpt I have been reading. Some librarian really needs to explain to me a) why the libraries of the second largest city and municipality of Denmark do not have The Bell Jar in English in one single, printed copy, and b) why there is a queue for an e-book.

Do you know how it begins, by the way? Do you know what the first sentence is? ‘It was a queer, sultry summer, the summer they electrocuted the Rosenbergs, and I didn’t know what I was doing in New York’. The Member of the Wedding, a novel by the Southern writer Carson McCullers (which was published 17 years before The Bell Jar, as it happens), begins like this: ‘It happened that green and crazy summer when Frankie was twelve years old’. The Member of the Wedding is one of the best novels I’ve ever read. It, too, deals with loneliness and feeling left out. Maybe it takes those kinds of crazy, queer summers to describe these things. There is nothing queer about the everyday gray winter we’re in the middle of right now, but still, I understand exactly what the feverish, strange, bell jar-heated summers of the novels are about. That is a recognition that takes my breath away. I have fellow sufferers: Frankie and Esther. And I have friends I need to listen to: Carson and Sylvia.

It promises well.